Laatste nieuws

Privacy

Vertrouwelijk
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan ons verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet op Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

E-mail
Hebt u zich geabonneerd op ons LatinLifeStyle eMagazine, dan worden uw gegevens alleen gebruikt om u deze mailing toe te sturen. U kunt zich te allen tijde uitschrijven waarna uw gegevens verwijderd zullen worden uit ons bestand.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Kijk voor meer informatie op de informatiepagina over Cookies
Deze privacyvoorwaarden kunnen worden aangepast, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Reclame door derden
Wij behouden het recht voor om reclame van derden op onze website te tonen. We wijzen je erop dat deze reclamemakers zich voorbehouden cookies, web beacons en andere technologieën ter activering van de reclame te gebruiken om te controleren, welke advertenties op jouw browser opgeslagen worden en welke websites jij bekijkt als deze advertenties getoond worden.